Kļūt par ēnu un izvēlēties profesiju

13.februārī visā Latvijā notika Ēnu diena. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas 8. – 12.klašu skolēniem bija iespēja kļūt par Daugavpils pilsētas domes, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes, Olimpiskā centra, Latgales zoodārza darbinieku, kā arī pilsētas galvenā arhitekta ēnu. Kā atzīst paši skolēni, tad redzētais viņus pozitīvi pārsteidzis, kā arī licis aizdomāties par savas profesijas izvēli.

Savukārt, Daugavpils 12.vidusskolas un Medumu vidusskolas skolnieces kļuva par ēnām mūsu skolas sporta skolotājai T.Bonderei un psiholoģei A.Petrovskai. Abu skolnieču izvēle ēnot skolotājas bija apzināta, jo savu nākotni meitenes vēlas saistīt ar skolu, proti, kļūt par sākumskolas skolotāju un psiholoģi.

Patiesu izbrīnu ēnā izraisīja fakts, ka sporta skolotājas darba pienākumos ietilpst ne tikai sporta stundu vadīšana, bet arī ārstnieciskā vingrošana, ritmika, CLIL nodarbības, kā arī foto pulciņa vadīšana. Dienas noslēgumā gūtās pozitīvās emocijas nākotnē varētu kļūt par sākumu radošai sadarbībai starp skolām.

Informāciju sagatavoja:

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Vilma Tāraude

t.65423323