Konkurss "Jaunais skolotājs 2018"

18.09.2018.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē konkursu „Jaunais skolotājs 2018”, kurā aicina piedalīties izcilus jaunos skolotājus, kuru darba stāžs skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē nepārsniedz piecus gadus. Konkursa mērķis ir iepazīstināt vietējo sabiedrību ar jauno skolotāju darba pieredzi, tā paaugstinot skolotāja darba prestižu. Konkursa finālisti saņems Izglītības pārvaldes sponsoru balvas.
Konkursa nolikums atrodams Izglītības pārvaldes mājas lapā: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/pasakumi

Informāciju sagatavoja
Silvija Mickeviča
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
t.65423139