Konkurss skolēniem "Dizaina darbi"

14.01.2019.

Lai rosinātu skolēnu interesi un izpratni par dizainu, Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS izsludina konkursu "Dizaina darbi". Aicinām skolēnus individuāli vai grupā, skolotāja vai citu pieaugušo vadībā izstrādāt dizaina projektu, kas uzlabos cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvi. Dalībnieki tiks aicināti dokumentēt projektu no ieceres līdz idejas izstrādei. Konkursa darbu iesniegšana notiks elektroniski no 2019. gada 1. februāra līdz 10. jūnijam.

Rīkojot šo konkursu TRĪS KRĀSAS cer iegūt domubiedrus, lai savstarpēji iedvesmotos un iegūtu jaunu pieredzi dizaina mācīšanā. Darba procesā iesakām izmantot jauno mācību līdzekli "Dizaina stāsti. Mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei", ko izdevis Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS.

Konkursa "Dizaina darbi" nolikums pieejams www.triskrasas.lv .

KONKURSS “DIZAINA DARBI”
2019. gada janvāris - jūnijs - septembris

1. Konkursa mērķis

Konkursa “Dizaina darbi” mērķis ir rosināt skolēnus iepazīt dizainu un izmēģināt savus spēkus dizaina idejas radīšanā un dizaina projekta izstrādē.

2. Konkursa organizators

Konkursu “Dizaina darbi” organizē Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

3. Konkursa dalībnieki

Skolēns vai skolēnu grupa, vecums 7 - 16 gadi. Konkursā var piedalīties, veicot darbu
patstāvīgi, kā arī skolotāja vai citu pieaugušo (ģimenes locekļa, drauga u.tml.) vadībā.
Drīkst arī piesaistīt konsultantus, piemēram, specifiskas nozares profesionāļus un izmantot
citus pieejamus resursus. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar vienu vai vairākiem
darbiem.

4. Konkursa uzdevums

Konkursa “Dizaina darbi” uzdevums ir izstrādāt dizaina projektu, kas uzlabos savu,
līdzcilvēku (draugu, vecāku, skolotāju u.c.), dzīvnieku, augu dzīvi. Dizaina projekts var būt jaunradīta vai uzlabota lieta, risinājums, pakalpojums. Tie var būt arī pavisam nelieli uzlabojumi vai kādas ieilgušas problēmas risinājums, kas palīdzēs cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem.

Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt un īstenot tādu dizaina projektu, kas ir pamatots (izzināta vajadzība kaut ko mainīt, atrisināt kādu problēmu), funkcionāls (labi darbojas, atrisina problēmu, ir izvēlēti atbilstoši materiāli), pievilcīgs (tā izskats atbilst iecerētajai funkcijai, ir mūsdienīgs un ir estētiski pārdomāts).

Konkursa darbos dalībniekiem secīgi jāveic dizaina procesa posmi – sākot no pirmajām idejām līdz pamatotam risinājumam: izpēte, ideju attīstīšana, risinājuma izstrāde. Nepiecie šams dokumentēt veiktos dizaina procesa soļus - veicot pierakstus, vizualizācijas, zīmējot, fotografējot un filmējot. Vairāk par dizaina procesu iespējams uzzināt grāmatā “Dizaina stāsti. Mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei”, ko izdevis Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS.

5. Darbu iesniegšana

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 10. jūnijs. Dizaina darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu mājas lapā www.triskrasas.lv. Projekta iesniedzējs, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, uz norādīto e-pastu saņems personalizētu paroli, kuru varēs izmantot atkārtotai piekļuvei savam pieteikumam, lai varētu to rediģēt un papildināt līdz pat iesniegšanas brīdim. Neskaidrību gadījumā rakstīt triskrasas@triskrasas.lv

6. Darbu vērtēšanas kritēriji

Elektroniski iesniegtie darbi tiks vērtēti, vadoties pēc šādiem kritērijiem: dizaina ideja un tās nepieciešamības pamatojums, risinājuma funkcionalitāte un estētiskais pievilcīgums, konkursam iesūtīto materiālu kvalitāte.

7. Darbu vērtēšana

Darbus vērtēs profesionāli dizaineri un konkursa rīkotāji. Žūrija iepazīsies ar visiem iesniegtajiem materiāliem un kopīgās diskusijās noteiks laureātus. Žūrija nevērtēs darbus, kas neatbilst konkursa nosacījumiem.

8. Konkursa rezultāti un laureātu apbalvošana

Konkursa “Dizaina darbi” rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.triskrasas.lv un citās publiski pieejamās vietnēs, kā arī nosūtīti uz visu dalībnieku e-pasta adresēm. Laureāti saņems balvas, apbalvošana paredzēta 2019. gada septembrī, par to paziņojot mājaslapā www.triskrasas.lv un sazinoties ar dalībniekiem. Konkursa darbi var tikt publiskoti nekomerciālām vajadzībām.

9. Informācija, kas jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai (anketa jāaizpilda elektroniski www.triskrasas.lv, tā būs pieejama sākot no 1. februāra)

Projekta nosaukums

Autors/i (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)

Palīgi, konsultanti, ja ir iesaistīti (vārds, uzvārds un iesaiste projektā)

Projekta iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)

Dizaina idejas apraksts - kas tas ir, kam domāts (līdz 100 vārdiem)

Procesa apraksts par veiktajiem darbiem konkrētos projekta posmos:
Izpēte (līdz 100 vārdiem)
Ideju attīstīšana (līdz 100 vārdiem)

Risinājuma izstrāde (līdz 100 vārdiem)

Četri attēli ar paskaidrojumiem (viens teikums pie katra attēla)
Video (līdz 2 minūtēm)