Konkurss skolēniem "Manas pamattiesības Satversmē"

25.09.2018.

25. septembrī Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa nolikums, tā pielikumi, termiņi, kā arī cita informācija par konkursu ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Konkurss” http://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Informāciju sagatavoja:

Ketija Strazda
Satversmes tiesas
priekšsēdētājas palīdze
+371 67830737
+371 26200580