Konkurss "SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs 2016"

  15.08.2016.

Konkursa "Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2016" (turpmāk - konkurss)  mērķis - noskaidrot izcilus jaunos vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus (turpmāk - skolotājs), kuru darba stāžs skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - izglītības iestāde) ir no viena līdz pieciem gadiem, un popularizēt jauno skolotāju pirmo darba gadu pieredzi. Konkursa nolikums > Pielikums >