Kursi skolotājiem "Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā"

05.03.2019.

Skolēnu pavasara brīvlaika nedēļā, 13. un 14.martā, no plkst.9.30 līdz plkst.17.00 aicina pedagogus divu dienu kursos apgūt mediju prasmes par tēmu "Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā".

Papildus divu dienu kursu programmai pedagogiem būs nodrošināta iespēja kā reģistrētiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītājiem saņemt individuālās piekļuves datubāzēm EBSCOhost, ScienceDirect un Dawsonera, Credo Reference, Cambridge Journals Online grāmatu platformas u.c. datubāzu izmantošanai ārpus LNB telpām.

Kursi ir bezmaksas, un noslēgumā pedagogi saņems apliecību. Programma saskaņota ar RIIMC, atbilstoši  28.10.2014. MK noteikumiem Nr.662.

Kursu anotācija >>>