Laba tradīcija!

18.09.2018.

“Daba – vienīgā grāmata, kurā katra lappuse ir dziļa satura pilna.”

 (Johann Wolfgang von Goethe)

2018.gada 14.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolas 6.klases skolēni devās ekspedīcijā. Ekspedīcija norisinājās atbilstoši dabaszinību standartam, to organizēja AS „Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS „Latvijas Finieris”.

Ikgadēja piedalīšanās šajā projektā mūsu skolā ir kļuvusi par tradīciju! Skolēni varēja uzzināt par jaunaudžu kopšanu, meža retināšanu, koku sugām, meža aizsardzību, koku īpašībām. Ekspedīcijas stacijā „Matemātika mežā” skolēniem bija iespēja izmantot matemātikas zināšanas, uzzināt, kā ar dažādām metodēm var noteikt koka augstumu, aprēķināt koku daudzumu uz vienu hektāru, noteikt koka vecumu. Pieredzējušu mežsaimnieku vadībā skolēni darbojās 10 meža izziņas pieturās, iepazīstot meža zinātni un attīstot sadarbības prasmes grupās. Ekspedīcijas dalībniekiem uzdeva gan atjautības jautājumus, gan uzdevumus, kas pārbaudīja viņu zināšanas dabaszinībās – atrodi produktu, kurā nav izmantota koksne, nosaki koku sugas, atrodi mežā bojātos kokos un nosaki bojājuma iemeslus. Skolēni uzzināja, cik svarīgi stādīt jaunus mežus, lai arī nākamās paaudzes varētu iegūt kvalitatīvus kokmateriālus un dzīvot veselībai draudzīgās koka mājās. Skolēni uzzināja, kā dabaszinībās un citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Komandas darba rezultātā tapa tilts bez naglām, kuru varēja pāriet jebkurš 6.klases ekspedīcijas dalībnieks. Ar prieku tika vērots, kā skolēni sadarbojās, bija izpalīdzīgi, atsaucīgi un radoši meža ekspedīcijas dalībnieki. Skolotāji un skolēni ir vienisprātis, ka tādi projekti sekmē un motivē skolēnus apgūt dabaszinības.

Paldies meža ekspedīcijas organizatoriem par iespēju piedalīties ekspedīcijā un atpūsties noslēguma piknikā. Paldies vecākiem par doto iespēju bērniem mācīties ne tikai skolas vidē, bet arī ārpus tās.

https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam

Informāciju sagatavoja

Daugavpils Vienības pamatskolas

dabaszinību skolotājas

Oksana Ostrovska un Lilita Razminoviča