Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”

10.01.2019.

Valsts izglītības satura centrs aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un viņu pedagogus, jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā, īpaši Skolēnu domju pārstāvjus un viņu konsultantus pieteikties un aktīvi piedalīties Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kura mērķis ir sekmēt jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Līdz 2019.gada 4.martam plkst.23.59. var pieteikties festivālam un iesūtīt video uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv par jauniešu līdzdalības aktivitātēm sabiedrības demokratizācijas procesos, piemēram, skolēnu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, projektos, brīvprātīgo kustībā, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām u.tml. Sīkāka informācija https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20190108_labo_darbu_fest_ celja_nolikums.pdf
Līdz 2019.gada 15.martam VISC pieaicināti eksperti iepazīsies ar iesniegtajiem pilsoniskās līdzdalības labo darbu pieteikumiem un izvirzīs dalībai Festivālā, ņemot vērā skolēnu/audzēkņu veikuma aktualitāti un oriģinalitāti, sabiedrisko labumu un darba nozīmīgumu ilgtermiņā/ labā darba kā tradīcijas ilgtspēju izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā kopienā, valstī.
Labo darbu festivāla noslēguma pasākums “Ceļā uz nākamo simtgadi” notiks 2019.gada 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldes metodiķe
Silvija Mickeviča