Lai valoda kļūst raitāka!

16.08.2013.

Daugavpilī darbojas 29 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē apmēram 4500 mazo pilsētnieku. Daugavpilī ir pieejamas grupas ar krievu, latviešu un poļu mācību valodām, kā arī tiek piedāvātas visas iespējamās speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Speciālisti atzīst, ka aizvien palielinās to bērnu skaits, kuriem ir dažāda līmeņa logopēdiskie traucējumi, un šajā ziņā mūsu pilsēta nav izņēmums. Uzsākot skolas gaitas, valodas traucējumi bērnam rada grūtības mācībās: ir sliktāka lasītprasme, veidojas kļūdaina rakstītprasme. Lai sniegtu atbalstu vecākiem un palīdzētu bērniem uzlabot valodas prasmes, Daugavpilī darbojas 15.logopēdiskā pirmsskolas izglītības iestāde ar krievu mācībvalodu, 17.pirmsskolas izglītības iestādē ir divas grupas bērniem ar logopēdiskiem traucējumiem, 18.pirmsskolas izglītības iestādē – 1 grupa ar krievu mācībvalodu, 1 – ar latviešu, pa vienai grupai ar krievu mācībvalodu – 20.un 32.pirmsskolas izglītības iestādē.

Ziņas par bērniem, kuriem nepieciešams pastāvīgs logopēdiskais atbalsts, reģistrē un apkopo Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, un šo datu analīze liecina, ka pilsētā joprojām ir ļoti vajadzīgas vietas logopēdiskajās grupās ar krievu mācībvalodu. Situācija mainīsies no š.g. 19.augusta, kad saskaņā ar 20.06.2013. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes rīkojumu Nr.261-r, 32.pirmsskolas izglītības iestādē tiks atvērta vēl viena grupa ar krievu mācībvalodu 15 bērniem ar valodas traucējumiem. Grupu skaits šajā iestādē palicis nemainīgs, veikta iekšējā reorganizācija, domes piešķirtais finansējums nodrošinās logopēda likmes apmaksu, apmierinot vecāku šībrīža pieprasījumu pēc speciālas programmas.


Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434