Laimīgā ģimene

Kā vēsta ANO Bērnu tiesību Konvencijas 9.pants: „Katram bērnam ir tiesības dzīvot ar saviem vecākiem, izņemot gadījumus, kad tev var nodarīt ļaunumu. Tev ir tiesības dzīvot ģimenē, kas par tevi rūpējas”. Ņemot vērā šo Konvencijas punktu, mūsu 17.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi ar vecākiem pulcējās Valentīndienas priekšvakarā, lai kopīgi to atzīmētu un šoreiz parunātu par „Ģimenes mīlestību”.

Šīs tikšanās mērķis bija rosināt vecākus radīt savās mājās laimīgas ģimenes. Jau iepriekš mēs rīkojām vairākas vecāku un bērnu tikšanās, kad vecāki stāstīja par savām izvēlētajām profesijām, par saviem vecākiem. Mēs kopīgi veidojām ģimenes kokus, mācījāmies zīmēt ģimenes portretus, veidojām laimīgas ģimenes modeļus. 

Šo visu daudzo pasākumu kulminācija notika ļoti skaistā, greznā, mierīgā un ģimeniskā atmosfērā, kurā visi klātesošie apzinājās ļoti vienkāršas, bet ikdienā aizmirstas un svarīgas lietas par ģimeni.

Ģimenes vērtība kā svarīgākā bērnu audzināšanas un socializācijas augstskola nekad nav bijusi apšaubāma. To, ko sniedz ģimene, nav iespējams aizvietot ne ar ko. Īstenās cilvēciskās vērtības var saglabāt tikai ģimenē, bet nodot tās – tikai caur bērniem.

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas 

17.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece 

Mārīte Grigorjeva