Lasījumi par Raini VI „Rainis. Daugava. Latvija.”

10.09.2018.

Jau sesto reizi J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola aicina vidusskolēnus, skolotājus un visus interesentus uz lasījumiem par Raini, kas notiks 13.septembrī skolas aktu zālē plkst. 12.30. Šogad mūsu valsts simtgades kontekstā piedāvājam tēmu „Rainis. Daugava. Latvija”.

Rainim Daugava bija tas vienojošais spēks, kas lika sadoties rokās dažādiem Latvijas novadiem. 1919.gada septembrī frontē pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai poēma „Daugava” bija daudzu latviešu karavīru rokās, tik spēcīgs bija poēmas vēstījums. Par poēmu un jaunākajām publikācijām Raiņa dzīves un daiļrades pētniecībā stāstīs literatūrzinātniece Gundega Grīnuma. Savukārt Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis lekcijā - sarunā atgādinās tos notikumus, kas ļāva 1918.gada 18.novembrī proklamēt Latvijas valsti.


Informāciju sagatavoja
Iveta Vasitova
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā