Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas lasītavā ir pieejami e-žurnāli

Jaunais un praktiskais e-žurnāls izglītības profesionāļiem „Skolas Vārds” veltīts izglītības jautājumiem, sākot no atbildīgo valsts iestāžu lēmumu skaidrojumiem, beidzot ar pašu skolotāju pieredzi un viedokļiem. Žurnālā var izlasīt par izglītības reformu norisi, profesionāļu pieredzi, komentārus, lēmumu skaidrojumus, intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, analītiskus rakstus par aktuālām problēmām, rakstus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. Redakcijas dāvana skolotājiem – katru nedēļu tiek publicēti vairāki metodiskie materiāli dažādos mācību priekšmetos, ko skolotājiem ir iespēja praktiski izmantot savā darbā. Žurnāls iznāk katru nedēļu ceturtdienās elektroniskā formātā.  

Šajā gadā katru mēnesi iznāk arī specializēts pirmsskolas izglītības iestādēm veltīts e-žurnāls "Pirmsskolā". Žurnāls iznāk 30–40 lappušu apjomā, un tajā ikviens pirmsskolas pedagogs var atrast sev noderīgu informāciju. Žurnālā katru mēnesi var lasīt par visu aktuālo, kas saistīts ar iz-glītību līdz skolas gaitu sākšanai, speciālistu viedokļus un ieteiku¬mus, diskusijas. Žurnālā var iepazīties ar jaunām mācību metodēm, mācību materiāliem, spēlēm, ko pedagogiem ir iespējams praktiski pielietot savā darbā. Žurnāla autore – pirmsskolas skolotāja Iveta Liepiņa, kuras pieredze šajā darbā ir vairāk nekā 20 gadi!

Interesenti ir laipni gaidīti LCB Periodikas lasītavā 3.stāvā. E-žurnāli ir pieejami bibliotēkas datoros mājas lapā www.skolasvards.lv

Informāciju sagatavoja:

LCB Periodikas nodaļas vadītāja

Skaidrīte Daukšte

tālr.: 65476345

e-pasts: skaidrite.daukste@lcb.lv