Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāju vizīte Daugavpilī

05.12.2017.

Š.g. 30.novembrī un 1.decembrī Daugavpilī notika Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāju darba sanāksme, kurā tika apspriesti Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) ietvaros risināmie aktuālie jautājumi. 
Vizīte sākās ar tikšanos ar Daugavpils pilsētas domes vadību un iepazīšanos ar pilsētas aktualitātēm, attīstības vīziju un darbību izglītības jomā.
Viesi apskatīja PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” telpas, mācību kabinetus un darbnīcas. Šeit arī notika Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izstrādātās un realizējamās metodiskā darba sistēmas organizēšanas prezentācija un diskusija par metodiskā darba pārstrukturēšanu, gatavojoties jauna mācību satura ieviešanai.
Pārvalžu vadītāji apmeklēja PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, kur bija iespēja apskatīt renovētās mācību telpas un novērtēt jauniešiem piedāvātās iespējas aroda apguvē, kā arī diskutēt par profesionālās izglītības iestādes vietu Latvijas izglītības sistēmā, tās turpmāko attīstību, par iespēju iegūt vidējo izglītību.
Otrajā dienā pārvalžu vadītāji tikās ar Daugavpils Universitātes vadību. Notika viedokļu apmaiņa par skolotāju izglītības nodrošināšanu, nepieciešamajām izmaiņām augstskolu programmās. Viesiem bija iespēja apskatīt DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju studiju un pētniecības laboratorijas, uzzināt par to piedāvātajām iespējām. Apkopojot divās dienās redzēto un izdiskutēto, tika pieņemts lēmums LLPA ietvaros aktualizēt jautājumus par: 1) izglītības iestādes darbības kvalitātes rādītāju izstrādi; 2) par skolu nodrošināšanu ar nepieciešamajiem skolotājiem un to profesionālo sagatavotību: 3) par skolotāju profesijas prestiža celšanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434