Latvijas valsts simtgadei veltīti bērnu pētniecības projekti „Latvijas dabas bagātības”

07.03.2018.

Š.g. 1.martā Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādē notika praktiskais seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem. Semināra tēma veltīta svarīgam notikumam – Latvijas valsts simtgades svinībām. Mūsu dzimtā Latvija ir skaista zeme un tai pieder arī vērtīgas dabas bagātības. Bērnu pētniecības projektiem izvēlējāmies mūsu skatījumā nozīmīgākās Latvijas dabas bagātības – ūdens un mežs.
Sākot ar 2018.gada 1.septembri, pirmsskolas izglītības iestādēs tiks sākta pakāpeniska pāreja uz jaunu mācību saturu un kompetenču pieeju. Jaunās mācīšanas pieejas mērķis ir panākt, lai bērni jau apgūtās zināšanas un prasmes spētu izmantot jaunās, reālās dzīves situācijās un paustu savu attieksmi. Lai tas notiktu, mācību procesā bērnam jāmācās domāt, sadarboties, pašam meklēt atbildes.
Šie divi svarīgie noteikumi noteica bērnu pētniecisko projektu tēmu izvēli un pieeju to realizēšanā. Projektu ietvaros pētniecisko darbību rezultātā bērni ne tikai ieguva jaunas zināšanas un prasmes, bet arī iemaņas, praktiski darbojoties un eksperimentējot, uzzināt ko jaunu, iegūt jaunas prasmes un izteikt savus spriedumus.
Vecākās grupas pedagoģes Alla Guseva un Svetlana Vasiļjeva prezentēja grupā īstenotos projektus par tēmu „Ūdens”, savukārt sagatavošanas grupas skolotāja Valentīna Osipova iepazīstināja ar bērnu projektiem par tēmu „Mežs”. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projektos paveikto un bērnu secinājumiem, kurus viņi izteica pēc dabas objektu padziļinātas izpētes. Projektu laikā bērni veica novērojumus, kurus pierakstīja novērojumu dienasgrāmatās, kā arī visdažādākos eksperimentus, izmantojot pētniecības laboratorijā pieejamās ierīces. Projektu īstenošanā piedalījās ne tikai bērni un pedagogi, bet arī bērnu vecāki. Sadarbībā ar vecākiem tapa ne tikai vērojumu pieraksti un radošie darbi no dabas materiāliem, bet notika arī vecāku organizētas aktivitātes projekta ietvaros.
Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja bērnu pētnieciskos projektus, kā arī izteica pateicību par idejām projektu īstenošanā, par iespēju ieskatīties jaunās mācīšanas pieejas paņēmienu realizēšanā, jo jaunievedumi vienmēr rada daudz jautājumu, kā tos ieviest reālajā dzīvē, organizējot mācību procesu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
28.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Sandra Ondzule