Latvistikas atvērtie semināri vidusskolēniem

03.10.2013.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina vidusskolēnus uz

LATVISTIKAS ATVĒRTAJIEM SEMINĀRIEM jeb LASI!  ATCERIES!  SALĪDZINI!  INTERPRETĒ! Jeb  (L.A.Si)

 Semināri 2013.gadā pavasarī paredzēti oktobrī, novembrī, decembrī, bet 2014.gadā - februārī, martā un aprīlī ar noslēguma pasākumu maijā.To saturs saskaņots ar studiju moduļiem 1.kursa studentiem 2014./2015.mācību gadā. Tiekamies katra mēneša 2.sestdienā Rīgā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a. no plkst.10.00 līdz 15.00.

12. oktobris – latviešu literatūra: lekcija: profesore Ausma Cimdiņa seminārs: nodarbība kopā ar HZF Latvistikas un baltistikas  nodaļas studentiem iepazīšanās ar fakultāti un ekskursija Latvijas Universitātes galvenajā ēkā

9. novembris – valodniecība (koordinē prof. Andra Kalnača):

14. decembris – teātra zinātne (koordinē docente Līga Ulberte)

8. februāris – valodniecība (koordinē prof. Lidija Leikuma)

8. marts – teātra zinātne (koordinē docente Līga Ulberte)

12. aprīlis – literatūrzinātne (koordinē lektore Sigita Kušnere).

10. maijs – noslēguma pasākums fakultātē. Apliecinājuma par dalību izsniegšana.

Apstiprinājumu par dalību seminārā lūdzu sūtīt līdz 10.oktobrim uz e-adresi: mara.grudule@lu.lv

Semināra rīkotāja:

LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa,

koordinatore: Māra Grudule.