Mācību gada sākumā krievu valodas skolotāji ir sagatavojuši dāvanu paši sev

19.08.2013.

Jau par labu tradīciju krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) skolotājiem ir kļuvis katru gadu izdot metodisko materiālu krājumu, kura veidošanā pedagogi iesaistās ļoti aktīvi. Šogad krājumā ir ieskaites un pārbaudes darbi (valodā un literatūrā), darba lapas valodas un literatūras stundām, testi valstmācībā un gramatikas jautājumos (krievu valodā kā svešvalodā), dažādas prezentācijas stundām, stundu konspekti (piemēram, krievu valodas kā svešvalodas stunda ar videofragmenta izmantošanu), stundas – darbnīcas vidusskolā, aizraujoši uzdevumi ārpusklases pasākumiem.  Materiāls sadalīts tematiski: krievu valodas kā svešvalodas mācīšana, krievu valoda un literatūra pamatskolā, krievu valoda un literatūra vidusskolā, ārpusklases pasākumi.  Skolotāji dāsni dalījās ar savām metodiskajam izstrādnēm, piedāvājot tās visiem kolēģiem, tāpēc CD ar materiāliem saņēma katrs skolotājs, kurš piedalījās diska veidošanā, kā arī tas ir pieejams Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes bibliotēkā. Paldies  par atsaucību un atbalstu krājuma tapšanā  krievu valodas skolotājām no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas!

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Marija Žilinska
t.65432102