Mainīsimies un pastāvēsim!

06.10.2017.

Kāds gudrais senlaikos teica – “Viss plūst, viss mainās”. Šie vārdi ir aktuāli arī šodienas pasaulē un, šķiet, varētu būt veltīti izglītības jomai, savukārt mūsu pašu dižā dzejnieka Raiņa vārdi “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ļoti labi raksturo skolu, jo skola pastāv un pastāvēs, kamēr vien mainīsies.
Pasaules skolotāju dienā 5.oktobrī Latviešu kultūras centra koncertzālē uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) rīkoto svinīgo pasākumu savos profesionālajos svētkos pulcējās izglītības iestāžu vadība, pedagogi, atbalsta personāls un viesi.
Savu pirmo skolas dienu un gadu ar īpašu satraukumu gaida pirmklasnieki, un noteikti arī tie skolotāji, kuriem skolas gaitas sākas jaunā – nu jau pedagoga – lomā. Šajā mācību gadā mūsu pilsētas izglītības iestādēs uzsāk darbu vai turpina strādāt 20 jaunie skolotāji, kuri ieguvuši pedagoga diplomu 2017.gadā.
Par tradicionālu jau kļuvis sadarbībā ar Swedbank Daugavpils filiāli rīkotais konkurss „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs”, kuram arī šogad izglītības iestādes konkursam pieteica jaunus, aizrautības un radošas degsmes pilnus skolotājus, no kuriem 2 saņēma DPIP Atzinības rakstu un veicināšanas balvu, bet divi – Swedbank Pateicības rakstu un dāvanu karti 150 eiro apmērā.
Šogad konkursam “Pedagoģiskās meistarības balva” tika iesniegti 104 pieteikumi no skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, izvirzot balvai izcilus pedagogus, kuriem visveiksmīgāk izdevies īstenot 2016./2017.mācību gada metodiskā darba prioritātes. 80 skolotāji saņems DPIP Pateicības rakstus un pārsteiguma dāvanas iestāžu svinīgajos pasākumos, bet 5.oktobrī tika sumināti 24 pedagogi, kuri saņēma DPIP Goda rakstus un piemiņas balvas.
Pasākumā tika sveikts Daugavpils 13.vidusskolas skolotājs Jurijs Kostjukevičs, kuru 4.oktobrī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju un Izglītības un zinātnes ministriju godināja kā starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu pedagogu.
Pasākumā visbiežāk skanēja vārds “paldies” – tas tika veltīts gan apbalvojamajiem, gan visiem klātesošajiem skolotājiem par savā darbā ieguldīto radošuma dzirksti, nerimstošo vēlmi apgūt aizvien ko jaunu, prasmi sadarboties, spēju aizraut un iesaistīt skolēnus pozitīvas izaugsmes ceļā, augsto profesionalitāti. Pateicība izskanēja pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu vadībai, izglītības metodiķiem un atbalsta un tehniskajam personālam par mācību gada laikā paveikto nesavtīgo darbu, vecākiem – par atbalstu, audzēkņiem un skolēniem – par zinātkāri un vēlmi mācīties.
Pēc skolotāju godināšanas izcilu svētku koncertu visiem klātesošajiem dāvāja vokālā grupa “Framest”.
Paldies un sirsnīgus aplausus saņēma 13.vidusskolas jaunie un pieredzējušie mūziķi par muzikālās noskaņas radīšanu pasākumā. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņa “Floristi” skolotāja Olga Sverčkauska un viņas audzēkņi parūpējās par zāles noformējumu, bet katram klātesošajam rudens lapu ziedu dāvināja pulciņa “Floristi” audzēkņi, Centra vidusskolas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, 3., 9., 12., 13., 15., 17.vidusskolas, Vienības un Saskaņas pamatskolu, Valsts ģimnāzijas, Krievu vidusskolas-liceja, logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēni un viņu skolotāji.
Pateicamies Daugavpils Latviešu kultūras centra direktorei Regīnai Osmanei un visam kolektīvam par atsaucību un sadarbību!
Skolotājs ir profesija, kura burtiski liek mainīties – mainīties līdzi pasaulei un laikam, bērniem un viņu vecākiem, tehnoloģijām un mācību metodēm. Un, tikai nemitīgi mainoties, var saglabāt darba sparu un dzīvesprieku, gūt iedvesmu un īstenot vispārdrošākos sapņus. Lai izdodas!

Jaunie skolotāji

Konkursa "Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2017" laureāti

Konkursa "Pedagoģiskās meistarības balva 2017" laureāti

Fotogrāfiju autores: Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” programmas “Foto dizains” audzēknes Egita Jonāne, Anna Ruža un Laura Rudko

Fotomirkļi PasaulesSkolotajuDienaiVeltitaisSvinigaisPasakums05102017.pdf

Video https://www.daugavpils.lv/lv/47/read/16476

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434