Mainīta angļu valodas skolotāju metodiskās konferences norises vieta

22.10.2013.

13.Ikgadējā Latgales angļu valodas skolotāju metodiskā konference „ELT –Experience that Leads to Target” notiks Daugavpils Centra vidusskolā no plkst. 9.15 līdz plkst.16.30.