Mazo rociņu darbs tīrai un sakoptai Latvijai!

06.05.2014.

Jau kopš 2008.gada tiek rīkota Vislatvijas „Lielā Talka”, kuras ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā. Turpinot iesākto tradīciju, 25.aprīlī Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs devās padarīt vēl skaistāku savas iestādes teritoriju.
Lielā Talka nebija tikai sava brīvā laika pavadīšana pie dabas, bet arī liels darbs, kas tika ieguldīts, gatavojoties šai dienai. Ekoloģiskā audzināšana ir viena no aktuālākajām tēmām šajā mācību gadā Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības skolu projekta „From tiny acorns gigant oak trees grow” ietvaros, kur bērni visa gada garumā tiek iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs. Bērniem uzsvars tika likts uz to, ka jebkurš cilvēks ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību, ka tikai, mainot savu attieksmi, mēs varam panākt vides ilgtspējīgu attīstību.
Lielās Talkas dienā visi talcinieki sapulcējās pie iestādes, kur ar kopīgu sasveicināšanās dziesmu un jautru rīta vingrošanu tika atklāta talka. Liels uzsvars tika likts uz drošības jautājumu atkārtošanu. Ar grābekļiem, lāpstām, slotām, lejkannām rokās un labu garastāvokli visi ķērās pie darba. Pavasarīgas mūzikas pavadījumā talkas dienā tika sēta zālīte, ravētas un stādītas puķes. Pēc labi pavadīta darba bērni kopā ar skolotājām devās uz savām grupiņām un veica radošu uzdevumu, kā rezultātā tapa pašdarināta grāmata ar bērnu darbiņiem.
Mūsu bērnu un pieaugušo čaklās rociņas ir paveikušas labu darbu, lai mēs dzīvotu tīrā un sakoptā valstī. Tikai, sadodoties visiem rokās, mēs varam sakopt un mīlēt savu zemi, lai pēc vairākiem gadiem mēs redzētu, cik skaistas puķes aug mums līdzās, cik zaļa zālīte līgojas vējā, cik tīras ir upes, ezeri un jūra, cik svaigu gaisu mēs elpojam. Padarīsim Latviju par tīrāko valsti pasaulē!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena