Nāc nākdams, Metenīti!

Nāc nākdams, Metenīti, 

daudz uz tevi gaidītāju:

Gaid’ arāji, ecētāji, 

gaid’ miezīšu sējējiņi.

(L. t.dz.)

Ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris.  Izbeidzas garo, tumšo ziemas vakaru nodarbības, cilvēku domas pārslēdzas uz pavasara darbiem, jo ir pienākusi Meteņdiena, kuru 15.februārī  jautri sagaidīja un pavadīja 26.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotājas. 

Neliels ieskats no tradicionālo svētku svinēšanas aplūkojams prezentācijā.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

26.pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece izglītības jomā 

Ilze Zīle

t. 65442182