Nodarbinātības programma jauniešiem

Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programma piedāvā iespēju strādāt algotu darbu vasarā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, nestrādājošiem profesionālās izglītības iestāžu  audzēkņiem līdz 19 gadu vecumam un pusaudžiem no 13 līdz 19 gadu vecumam, kuri šobrīd nemācās un nestrādā, un ir deklarēti Daugavpilī. 

Darbs tiks piedāvāts divās vecuma grupās:

  • 325 jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri strādās 4 stundas dienā un būs nodarbināti pilsētas skolās;
  • 700 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri būs nodarbināti astoņos pašvaldības uzņēmumos un strādās 7-8 stundas dienā.

Par 10 darba dienām atalgojums tiks noteikts saskaņā ar 2010.gada 30.novembra MK noteikumiem Nr.1096 (ar grozījumiem 09.10.2012. MK noteikumi Nr. 686), kas nosaka minimālo darba stundu apmaksu pusaudžiem (13-19 gadi) 1,375 Ls stundā pirms nodokļa iemaksas. 

Iespēja strādāt tiks piedāvāta tikai vienu reizi vasaras laikā: I 03.06.-14.06.; II 17.06.-28.06.; III 01.07.-14.07.; IV 15.07.-26.06.; V 29.07.-09.08.; VI 12.08.-23.08.

Pusaudžiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies no 2013.gada 2.aprīļa. Skolu sociālie pedagogi pieņems vecāku iesniegumus līdz 26.04.2013. Sarakstu apstiprinās katra skola patstāvīgi.

Reģistrācija darbam 2013.gada vasarā 15 līdz 19 gadus veciem pusaudžiem notiks elektroniski no 2. līdz 28.martam. Tiem, kuriem nebūs iespējas pieteikties elektroniski, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā 9.martā no plkst.12.00 līdz plkst.16.00 un 11., 12., 13., 14. un 15.martā departamenta darba laikā būs piedāvāta iespēja reģistrēties klātienē.

Papildinformācija:  

Jaunatnes departamenta vecākā jaunatnes lietu speciāliste

Irēna Ivanova 

t. 654 22 306, 

mob. +371 27069620

http://www.jaunatne.daugavpils.lv