Notiks konference „Aktualitātes latviešu valodas apguvē”

01.02.2019.

Interesenti tiek aicināti piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajā konferencē „Aktualitātes latviešu valodas apguvē”, kas notiks 2019. gada 27. februārī plkst. 10.00. Konference tiek īstenota projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002).
Pilnveidotā mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana un skolu pāreja uz mācībām valsts valodā ir izaicinājums visiem skolotājiem skolās, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, kā arī skolotājiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē, t. i., klasēs, kurās mācās bērni ar dažādu latviešu valodas prasmes līmeni. Tas ir īpašs izaicinājums latviešu valodas skolotājiem, jo viņu atbildība ir veidot tādas skolēnu latviešu valodas prasmes, kas nodrošina ikvienam bērnam Latvijā pilnvērtīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas.
Tā kā pārmaiņas ir jau sākušās, jau šogad pragmatiski jādomā par latviešu valodas stundu satura izmaiņām atbilstoši jaunajiem standartiem un programmām un latviešu valodas apguves iespēju paplašināšanu citos mācību priekšmetos.
Latviešu valodas aģentūras rīkotās konferences mērķis ir veidot izpratni par latviešu valodas apguves aktualitātēm, sniegt atbalstu pedagogiem mācību satura īstenošanai, aktualizēt mūsdienīgus latviešu valodas apguves aspektus, pilnveidot pedagogu  profesionālo kompetenci par:
    - pilnveidotā mācību satura un pieejas aktualitātēm,
    - izglītības ieguves valodu Latvijas valodas politikas kontekstā,
    - latviešu valodas mācīšanu,
    - latviešu valodas mācību stundu,
    - lingvistiskās vides veidošanu latviešu valodas apguvē,
    - latviešu valodas apguvi citos mācību priekšmetos,
    - skolotāju sadarbību latviešu valodas apguves procesā.

Pieteikšanās konferencei, reģistrējoties līdz 2019. gada 15. februāra plkst. 17.00 https://ej.uz/lvakonference (vietu skaits ierobežots).

Dalība konferencē ir bez maksas. Pasākuma noslēgumā tiks izsniegti apliecinājumi.

Konferences norises vieta: RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā, Durbes ielā 4 (norises vietu apskatīt šeit: https://ej.uz/lvakonferencenotiek).
Nokļūšana uz norises vietu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ar 3. maršruta autobusu līdz pieturai „Kliņģeru iela”, bezmaksas auto stāvvietu var apskatīt šeit: https://ej.uz/lvakonferenceauto.

Pasākuma programma ir apskatāma šeit: https://ej.uz/konferencesLVAprogramma.

Aicinām sekot informācijai arī konferences pasākuma lapā sociālajā tīklā „Facebook”: https://ej.uz/lvakonferencefb.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzam sazināties, izmantojot e-pastu: lvapasakumi@gmail.com.Informācija no https://valoda.lv/notiks-konference-aktualitates-latviesu-valodas-apguve/