Otrā gada projekta "VRClass4US" īstenošana Daugavpils 3.vidusskolā

12.09.2018.

Jaunais mācību gads iesākās ar spožu un produktīvu notikumu projekta "Virtual Reality Class 4 US" dalībniekiem. 3. septembra Svinīgās līnijas laikā par negaidītu un patīkamu pārsteigumu vidusskolas skolēniem kļuva dāvana par aktīvu piedalīšanos un labāko prezentāciju projektā.

Karstajā 6. septembra dienā ciemiņi no Polijas, Spānijas, Turcijas un Rumānijas apciemoja Daugavpils 3. vidusskolu, lai novērtētu izdarīto un apspriestu nākotnes plānus. Viesi bija aizskustināti par jauno kora dalībnieku dziedāšanu, patīkami pārsteigti par tehnisko skolas aprīkojumu, muzeju, skaisto skolas formu un interesantajām mācību stundām.
Darba gaitā katra komanda atskaitījās par padarīto darbu atbilstoši saviem pienākumiem – projekta mājas lapas izveidošanu, informatīvā bukleta izdošanu, video ievietošanu YouTube kanālā, eTwinning platformu un Facebook tīklu, kas spilgti atspoguļo visus notikumus: tikšanās, apmācošās programmas, prezentāciju Prezi izveidošanu dažādos mācību priekšmetos un to tulkošanu angļu valodā sadarbības valstu izmantošanai. Drīz šie materiāli tiks adaptēti VR, kas ir projekta galvenais mērķis.
Šīs tikšanās reizē galvenā uzmanība bija veltīta skolēniem. Viņiem tika izveidota anketa projekta novērtējumam, dalībnieki arī izvērtēja kritērijus skolēnu atlasei nedēļas mācībām VR, potenciālajiem brauciena dalībniekiem sagatavoja testu angļu valodas apguves līmeņa noteikšanai. Nākotnē tos gaida intervija, bet marta mēnesī - aizraujošs brauciens uz Rumāniju. Lai labāk iepazītu valsts kultūru, katra delegācija izveidoja prezentāciju ar informācijas avotu saitēm.
Tikšanās beidzās pacilātā noskaņojumā un ar lielu vēlmi sadarboties tālāk!
Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „ VRClass4us” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3. vidusskolas
angļu valodas skolotājas
Ināra Kazakeviča,
Irena Rožko