Panākumi darbā ar talantīgajiem skolēniem, gatavojoties 40. Valsts bioloģijas olimpiādei

05.02.2019.

No 24. līdz 26.janvārim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) norisinājās 40. Valsts bioloģijas olimpiāde, kurā Daugavpili pārstāvēja četri audzēkņi: Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēns Dominiks Cipkins (skolotāja Marina Seļionova), Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Viktorija Kolomažņikova un Vladislavs Kohanovskis (skolotājs Valērijs Dudeničs), Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolniece Jekaterina Fjodorova (skolotāja Ingūna Kostenko). Kopā olimpiādes 2.posmā piedalījās 2775 skolēni, no kuriem 150 skolēni, t.sk. Daugavpils audzēkņi, tika uzaicināti piedalīties valsts posmā.
Olimpiādes pirmajā dienā skolēni pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, risinot teorētiskus uzdevumus, kas bija saistīti ar dziļu zināšanu pārbaudi un jaunāko pētījumu rezultātu analīzi, otrajā dienā veica četrus laboratorijas darbus, kur katrs no tiem pārstāvēja citu bioloģijas apakšnozari, bet trešajā – skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas meistarklases, piemēram, par gēnu terapiju, uzvedības testu izmantošanu farmakoloģijā, maizes rauga un aktuālajiem zivju resursu pētījumiem Latvijā.
Apsveicam Dominiku Cipkinu ar izcīnīto atzinību 9.klašu grupā! Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu sagatavošanās procesā! Lai veicas arī turpmāk olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos!


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību MA vadītāja
Tatjana Baranovska