Pēc idejām uz Rēzekni!

 22.10.2013.

Rudens ir zinību smelšanās avots, kas mācību gada laikā pārtop krāčainā un skaistā upē ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Ikviens skolotājs ir atvērts jaunām idejām un iespējai pilnveidoties. 
Tā š.g.18.oktobrī 11 Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu (Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Centra vidusskolas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas) 16 latviešu valodas un literatūras skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzekni. Brauciena mērķis bija iepazīties ar Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības un Rēzeknes 5.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju darbu, apmeklēt Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs", kā arī iegriezties Latgales vēstniecībā „Gors", kur ar R.Blaumaņa viesizrādi „Indrāni” viesojās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris.
Brauciena dalībnieki, jau vēlā vakarā dodoties mājup, staroja, jo dienas gaitā bija guvuši gan jaunu ierosmi darbam (gan kā strādāt ar talantīgiem bērniem, gan kā daudzveidīgāk mācību stundās izmantot informācijas tehnoloģijas), gan radošas idejas pašattīstībai, gan gandarījumu par noskatīto izrādi.
Liels paldies Rēzeknes 5.vidusskolas direktorei V.Poikānei un direktores vietniecei izglītības jomā A.Štikānei, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājiem par viesmīlīgo sagaidīšanu, bet, galvenais, par plašo izdales materiālu klāstu un idejām! Paldies arī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadībai un Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājai I.Kondratjevai par atsaucību un atbalstu pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanā!

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Ilona Bohāne
t.65432102