Pedagogu Augusta konference

29.08.2018.
29.augustā Daugavpils pilsētas pedagogi pulcējās tradicionālajā Augusta konferencē, kuras moto bija „Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji”. Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis savā uzrunā aicināja pedagogus mainīties, gatavoties pārmaiņām, būt radošiem un motivētiem pārmaiņām. Ar aktualitātēm jaunajā mācību gadā iepazīstināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, uzsverot to, ka ir daudz darāmā, nezināmā, bet ir arī daudz iespēju izglītoties un mācīties. Biznesa un vadības trenere Linda Saulīte savā lekcijā piedāvāja paņēmienus sevis izpratnei, sevis pilnveidošanai. Svarīgi apzināties savas vērtības, savas stiprās un vājās puses, lai veidotu kvalitatīvas savstarpējās attiecības, tiecoties nevis uz perfekcionismu, bet uz progresu. Konferences dalībniekiem gandarījumu sagādāja Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Ilonas Znutiņas audzēkņu sagatavotie priekšnesumi.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

izglītības metodiķe 

Silvija Mickeviča

t.65423139