Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu.

11.12.2018.

   Šā gada 6.decembrī Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā apmeklēja mūsu kaimiņvalsti, lai uzzinātu par Utenas pieredzi izglītības un audzināšanas procesu realizēšanā.

   Vizīte sākas Izglītības pārvaldē, kur bija iespēja tikties ar Utenas vicemēru, atbildīgo par sportu un darbu ar jaunatni, kā arī metodiskā darba koordinatori. Šīs sarunas laikā tika pārrunāts izglītības modelis pilsētā, trūkumi un pozitīvie aspekti.
   Direktoru vietniekiem bija iespēja apmeklēt Utenas Ā.Šapoka ģimnāziju, kura ir arī Daugavpils 10.vidusskolas sadarbības partneris. Skolas direktors Sauļus Brasjunas un viņa vietnieki pastāstīja par skolas darba organizāciju, finansu plūsmām skolā, kā arī laipni izrādīja ģimnāzijas plašās telpas, piemēram, skolas gleznu galeriju, A.Šapoka piemiņas istabu, keramikas studiju, trenažieru zāli, biotehnoloģiju kabinetu, bibliotēku, mūzikas kabinetu u.c.
   Dienas noslēgumā tika apmeklēts Utenu bērnu un jauniešu centrs, kurā tika iepazītas šīs iestādes īpatnības, piemēram, darbs ar sociālā riska bērniem, pieejamie interešu izglītības pulciņi u.t.t..
   Lielākais šī brauciena ieguvums bija tas, ka ar Lietuvas kolēģiem tika pārrunāti iespējamās sadarbības jautājumi.

Informāciju sagatavoja:
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā
MA vadītāja
Agnese Jurģīte
jurgite@inbox.lv