Pieredzes apmaiņas seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem

18.03.2019.

Pavasara brīvdienās Daugavpils Stropu pamatskolā–attīstības centrā notika pieredzes apmaiņas seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem „Kompetenču pieejas īstenošana uztura nodarbībās – „Baltā galdauta svētki””. Semināra dalībniekus ar savu runu sveica skolas direktore Marika Raičonoka, kura pastāstīja par skolas jaunumiem un skolas realizētajām programmām.
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Tatjana Tulovska aktualizēja informāciju par kompetenču pieejas ieviešanu mājturības stundās,  jauno saturu un sasniedzamo rezultātu uztura nodarbībās. Sakarā ar kompetenču pieeju ieviešanu skolās pedagogi gatavojas jaunas pieejas realizācijai savās stundās, jo priekšmetam būs jauns nosaukums („Dizains un tehnoloģijas”) un jauns saturs.
Seminārs notika sadarbībā ar mājturības un tehnoloģijas skolotāju Tatjanu Romaļsku (Daugavpils 17.vidusskola). Skolotāji demonstrēja praktisko ideju, kā var realizēt grupas projektu jauna satura ietvaros: „Pasākuma organizēšana ar ēdienu gatavošanu un galda klāšanu”, „ Kā gatavot nacionālos ēdienus?”. Par piemēru tika ņemti Baltā galdauta svētki.
T.Romaļska pastāstīja par Balta galdauta svētku svinēšanas vēsturi, galda un telpas noformēšanu svētkiem un prezentēja latviešu virtuves recepšu grāmatiņu, kuru var izmantot uztura nodarbībās skolā. Savukārt T.Tulovska stāstīja par Latvijas nacionālajiem ēdieniem, un dažas no grāmatiņas receptēm tika arī degustētas – pelēkie zirņi ar speķi, marmora želejas torte. Skolotājiem tika piedāvāti dažādi praktiski uzdevumi, kurus var realizēt ar skolēniem uztura nodarbībās.
Kompetenču pieejas ieviešanā ļoti noderīga bija informācija par atbalsta pasākumiem mācību procesā skolēniem ar dažādiem traucējumiem. T.Tulovska dalījās pieredzē, ka palīdzēt skolēniem mācību procesā un kādas darba metodes un formas var izmantot darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām, jo ar katru gadu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs pieaug šo skolēnu skaits.
Seminārs notika radošā atmosfēra pie skaisti uzklāta galda. Paldies visiem par darbu!

Informāciju sagatavoja
Mājturības un tehnoloģiju MA vadītāja
Nataļja Izuļena