Pirmklasnieku vecākiem, mācību iestādēm

 Jau pavisam tuvu  pirmklasnieku pieteikšanas diena.

Lai atvieglotu vecākiem iesnieguma aizpildīšanu, jau vairākus gadus atpakaļ izveidotas un nopublicētas iesniegumu formas, kas ir lejupielādējamas un ērti aizpildāmas.

Izdrukai:  Pielikums-1_Iesniegums.docx >

Elektroniski: Pielikums-2_e-Iesniegums.docx >

Norāde ar pirmklasnieku vecākiem paredzēto informāciju DPIP vietnē >

Viktors Petrovs, DPIP IT administrators, tālr. 66154143