Pirmsskolu ziņas: „Zīļuki” aktīvi darbojas kā Veselību veicinoša skola

08.01.2019.

Nu jau trešo gadu Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde darbojas Veselību veicinošu skolu tīkla programmā un organizē daudzveidīgas sportiskas aktivitātes un pasākumus, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu un tā veicināšanu. Pirmsskolas sporta skolotāja Olga Grigorjeva vada iestādes Veselību veicinošu skolu tīkla programmas īstenošanas sadarbības grupu, kura plāno pasākumus un koordinē to izpildi visās grupās. Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē tieši šīs sadarbības grupas darbu pedagogu kolektīvs novērtēja kā visveiksmīgāko. 
   Šī mācību gada pirmajā pusgadā iestādē jau tradicionāli notika vairākas tematiskās nodarbības, kuru gaitā bērni uzzināja veselīga dzīvesveida nozīmi un principus, piemēram, Roku mazgāšanas diena, Putras diena u.c. Kā viena no jaunajām tradīcijām tika organizēta Sulas diena. Arī šogad turpinājām aktīvu sadarbību ar tuvākajām pirmsskolas iestādēm. Notika Jautrie starti kopā ar Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādi un Sporta spēles Eiropas sporta dienas ietvaros ar Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādi. Interesanti un aizraujoši noritēja nodarbība, kuru vadīja treneris V.Fetisovs, aicinot bērnus izmēģināt savus spēkus grieķu-romiešu un brīvās cīņas elementu izpildē. Vecākās grupas bērni ar prieku apmeklēja Ledus halli un piedalījās hokejistu treniņā.
Ir sācies jaunais gads, un janvāris 26.pirmsskolas izglītības iestādē tradicionāli ir Veselības mēnesis, kuru plānojam aizvadīt vēl veselīgākā gaisotnē!

Vairāk foto: http://www.ziluks.lv/Media/Default/NewsImages/VVS.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
Ilze Zīle