Pirmsskolu ziņas: Atvadas no ziemas senlatviešu tautas tradīcijās

12.02.2019.

Daugavpils Stropu pamatskolas–attīstības centra pirmsskolnieki kopā ar saviem vecākiem svinēja Meteņus, atvadas no ziemas. Katra pirmsskolas grupa rīkoja sportisku un rotaļīgu Meteņdienas pasākumu kopā ar saviem vecākiem.
Meteņi ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti 6.februārī. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu un pavasara tuvošanos, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem. Meteņu svinēšanā ir saglabājušās senas vecā gada aizvadīšanas tradīcijas, jo senlatvieši gadu miju svinēja februāra vidū, tāpēc Meteņus varētu dēvēt arī par senlatviešu Vecgada vakaru. Kristīgajās tradīcijās Meteņus svin arī 7 nedēļas pirms Lieldienām, uzreiz pēc Meteņiem aizsākot katoļu lielo gavēni, kas ilgst līdz pat Lieldienām. Ja Meteņi tiek svinēti saskaņā ar Baznīcas nostādnēm, tad tie ik gadu iekrīt kādā februāra vai marta sākuma datumā.
Šogad pirmsskolnieki Meteņus atzīmēja pēc senlatviešu tradīcijām, 6.februārī. Meteņu svinēšanai ir arī noteiktas tradīcijas, kuras bērni mācīja saviem vecākiem, jo Meteņdienu izpriecās „laižas” gan lieli, gan mazi. Meteņdienai raksturīga ir pārģērbšanās, tā ir pēdējā ķekatu diena, tāpēc vecāki un bērni pasākumos ietērpās maskās. Pasākumā visi varēja vizināties ar ragavām, jo senlatvieši ticēja, ka vizināšanās ar ragavām un laišanās ar tām lejā no kalna varētu uzlabot ražu. Bērni rādīja un mācīja vecākiem, kā iet jautrās rotaļās, kas nemaz nav tik viegli. Ticējumi vēsta, ka Metenītis ir jāpavada skaļi un lustīgi, jo tie jau neesot nekādi gulētāju svētki.
Viena no svarīgākajām izpriecas daļām bija jautrās un sportiskās stafetes, kurās bērni sacentās kopā ar vecākiem, kā arī izaicināja vecākus uz veiklības pārbaudēm. Senlatvieši ticēja, ka labākā raža izaugs pašam veiklākajam, ātrākajam un labākajam.
Šajās dienās Meteņus varēja novērot arī dabā – divu lielu stihiju, ziemas un pavasara, satikšanās laiks. Strauji mainoties laika apstākļiem, ir redzams, kā ziema cenšas “uzveikt” pavasari ar aukstajām dienām, un pavasaris ziemu – ar siltajām.
Šī kopības sajūta, jautri pavadītais laiks, iepazīstot mūsu senču tradīcijas, katrā no mums ienesa prieka stariņu un pavasari mūsu sirdīs. Sakām paldies vecākiem par atsaucību, skolotājiem par atraktivitāti un bērniem par līksmajiem smiekliem, kas neļauj palikt vienaldzīgiem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Stropu pamatskolas–attīstības centra
 izglītības metodiķe
Zane Novicka