Pirmsskolu ziņas: Daugavpils pilsētas18.pirmsskolas izglītības iestādē notika iestāžu sadarības pasākums “Mana drošība”

16.05.2019.

Drošības jautājumu apguve pirmsskolā ir kļuvusi par mūsu dzīves nepieciešamību. Bērni sadzīvē saskaras ar dažādām situācijām, kurās viņiem jāspēj savlaicīgi izdomāt savu rīcību.
10.maijā  Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestādē bija organizēts pasākums-viktorīna “Mana drošība”, kurā piedalījās bērni arī no Daugavpils pilsētas 1. un 17.pirmsskolas izglītības iestādēm.
Viktorīnas dalībnieki demonstrēja prasmes un zināšanas par drošību ikdienā. Patīkami bija redzēt sadarbību, jo pasākuma laikā bērni līdzdarbojās ar viktorīnas vadītāju un citiem bērniem (saviem vienaudžiem).
Katra komanda saņēma balvojumas - apmēklējumu uz mācību centru “BAMBA” (1.vieta),  uz Daugavpils Universitātes planetāriju (2.vieta), ekskursiju uz Daugavpils Novadpētniecībās un mākslas muzeju (3.vieta).
Paldies visiem bērniem par kopā pavadīto laiku!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece I.Spirina