Pirmsskolu ziņas: Eksperimenti palīdz izzināt pasauli

15.03.2019.

 „Pasaki man – un es aizmirsīšu,
   parādi man – un es iegaumēšu,
   dod man izdarīt – un es sapratīšu!”
       (Konfucijs)
  Mūsdienīgajā, ļoti strauji mainīgajā pasaulē, svarīgi prast veiksmīgi pielāgoties jauniem apstākļiem, aktīvi mainot savu rīcību un galvenokārt savu domāšanu. Šodien pirmsskola atrodas uz lielu pārmaiņu sliekšņa. Kompetenču pieejas principi  prasa no katra pedagoga prasa pārskatīt savu pedagoģisko pieredzes bāzi, lai veiksmīgi sagatavotu dzīvei jaunās paaudzes bērnus. Mūsu dienu bērni pavisam nav līdzīgi pagājušā gadsimta bērniem, un mēs jau šodien cenšamies strādāt, izmantojot jaunus, interaktīvus un izzinošus paņēmienus un darba formas. Viena no interesantākajām aktivitātēm bija un ir pētnieciskā darbība, kuras laikā bērns novēro, izpēta un aktīvi iepazīst apkārtējo pasauli.
   No 25.februāra līdz 12.martam Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi aktīvi dalījās pieredzē. Notika atklāto aktivitāšu cikls “Pētnieciskā darbība”, kura laikā skolotāji organizēja bērniem izzinošu eksperimentālu darbību. Aktivitāšu tēmas bija diezgan daudzpusīgas un ļoti interesantas:
25.februārī „Lāsītes ceļojums” (skolotāja G.Deruka);
27.februārī „Gaiss – neredzamais” (skolotāja G.Fiļipova);
1.martā „Ūdens, ūdens, ūdentiņš” (skolotāja M.Koršunova);
7.martā „Pavasaris nāk!” (skolotāja L.Sidorova);
8.martā „Krāsojam ūdeni” (skolotāja J.Vorfolomejeva) un „Putnu rotaļas” (skolotāja R.Petrova);
11.martā „Burvīgs ūdentiņš” (skolotāja J.Virbale) un „Burvju sāls” (skolotāja T.Arefjeva);
12.martā „Brīnišķīgās smiltis” (skolotāja N.Dorofejeva).
    Bērni ar aizrautību ekperimentēja ar ūdeni, smiltīm, gaisu, augsni, papīru un dauz ko citu, lai uzzinātu to īpašības, saprastu sakarības un mācītos patstāvīgi veikt secinājumus. Visas nodarbības notika ļoti radošā un brīvā atmosferā, kas ļāva bērniem pētīt un atklāt.
    Katrā grupā tika aktualizēts arī pētnieciskā stūrīša saturs, kurš sastāv no aprīkojuma daudzveidīgai bērnu pētnieciskai darbībai. Daļēji stūrīša saturu palīdzēja veidot iestāde, iegādājoties aprīkojumu eksperimentiem ar ūdeni, svarus, mikroskopus, smilšu galdus, bet ļoti nozīmīgu daļu izgatavoja pašas skolotājas. Pedagogi labprāt dalās ar kreatīvajām idejām, prezentējot savas pašizgatavotās spēles un mācību līdzekļus.
     Bet galvenais mūsu rezultāts – priecīgi un zinātkāri bērni, kuriem ir lieliska iespēja izzināt pasauli.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece M.Pavlova