Pirmsskolu ziņas: Garā pupa - atbalsts pozitīvai uzvedībai

10.04.2019.

E-vietne www.happykids.lv, kas ir pirmsskolas izglītības iestāžu zelta ideju krātuve, izteica aicinājumu dalīties idejās par tēmām „Veselīgs uzturs”, „Aktīvs un kustīgs dzīvesveids”, „Daba un vide”, „Pozitīvais dialogs”, „Kultūras atšķirības”.

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde jau 3 gadus īsteno programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU), kuras ietvaros iestādē izstrādāti uzskates, izdales un atbalsta materiāli izglītojamajiem, pārnesta pieredze valsts mērogā. Šīs programmas pedagogi meklēja un realizēja praksē dažādas idejas, lai aktualizētu vienkāršu, bet tik pat svarīgu lietu savā grupā – pozitīva uzvedība. Daloties pieredzē ar saviem kolēģiem, popularizējot sava darba un iestādes praksi APU programmas realizācijā, atsaucoties uz www.happykids.lv aicinājumu,  Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova publikācijā dalījās pieredzē par atbalstu bērnu pozitīvai uzvedībai, kas veicina pozitīvu noskaņu un vēlmi rīkoties atbildīgi.
Pozitīvas uzvedības motivācijai pedagogs savā grupā ir piedāvājusi “veiksmes situāciju” jeb “Garo pupu”, kuras rezultātā bērni kļūst pašpārliecinātāki un viņu pašnovērtējums pieaug. Par šīs “veiksmes situācijas” ieviešanu ikdienas darbā var lasīt publikāciju un noskatīties video materiālā www.happykids.lv mājas lapā, sadaļā “Dialogs” un iestādes mājas lapā www.4specpii.lv.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece
Sintija Geiba