Pirmsskolu ziņas: Kas ir enerģija?

25.03.2019.

  Lai uzņemtu papildus enerģiju visam mācību gadam, Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde 21.martā rīkoja pieredzes apmaiņas semināru pilsētas pirmsskolas izglītības skolotājiem par tēmu „Enerģija” – Ekoskolu programmas realizēšana.
  Ekoskolas programmas mērķi par tēmu „Enerģija” ir iepazīstināt un pievērst uzmanību enerģijas izmantošanai, ražošanai, izmaksām, apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu – saule, vējš, ūdens. Mūsu uzdevums ir parādīt pirmsskolas vecuma bērniem, ka pasākumi, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, ir efektīvi un ietaupa gan enerģiju, gan finanses.
  Mūsu mazie „sprīdīši” kopā ar vecākiem un skolotājiem visa mācību gada laikā pievērsa uzmanību enerģijai – elektroenerģijai, siltumenerģijai, saules, ūdens un vēja enerģijai, enerģijai, ko gūstam no pārtikas produktiem.
  Vecāki rotaļnodarbībās iepazīstināja bērnus ar senlietām, kas bija darbināmas bez elektrības, arī elektriķis stāstīja, kā elektrība „nonāk” mūsu mājās, izglītības iestādē, un kad elektrība var būt arī bīstama. Jauki un neaizmirstami bija ziemas tumšajos mēnešos rotaļāties ar lukturīšiem, kad bērnu grupās izslēdza elektrību. Interesantākie un aizraujošākie eksperimenti bija saistīti ar statisko elektrību. Bērni ar lielu centību leļļu mājai gatavoja vēja ģeneratorus, un saules baterijas, lai ekonomētu elektroenerģiju. Tagad skaidrs, ka šajā mājā elektrība darbosies no atjaunojamajiem resursiem. Lai ekonomētu siltumenerģiju, bērni paši grupā noregulēja siltuma radiatorus, uzģērba siltus džemperus un daudz diskutēja par siltuma izmantošanu un tā ekonomēšanu.
  Pats svarīgais un atbildīgākais pasākums notika tad, kad bērni pastāvīgi veica „energoauditu” izglītības iestādē. Visās telpās tika pārbaudīts un atzīmēts, cik elektroierīces ir ieslēgtas, cik izslēgtas, un cik gaidīšanas režīmā. Iestādes darbiniekiem tika doti strikti norādījumi par elektroierīču izmantošanu un elektroenerģijas ekonomēšanu.
  Ilgtspējīgs dzīvesveids – tā ir saprātīga rīcība ikdienā, kas saudzē mūsu pašu veselību un vidi apkārt. Esi stilīgs – ekonomē!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Regža
tālr.65430291