Pirmsskolu ziņas: Kopā sanāksim, vasaru iesāksim!

07.06.2019.

Laukā jau skanīgi vītero putni, veroties augšup, saules kamols uzsācis savu siltuma un gaismas ceļu, kas mudina katru dzīvu radību rosīties un pierādīt sev savu varēšanu, bet ziedoņa paklājā mijās krāsu pastelis. Vasaras sākums sāk priecēt gan mazos, gan lielos, gan viedos, ir laiks kopīgai sanākšanai.
4.jūnijā ciemos pie Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes bērniem atbrauca Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Sociālo pakalpojuma nodaļas Dienas centra „Saskarsme” seniori, lai sniegtu gaišuma un līksmes piepildītu koncertu. Koncerta programmā Tatjanas Čumikovas vadītais vokālais ansamblis „Sarma” skandināja dziesmas par Latviju un draudzību, kā arī bērnus iesaistīja rotaļdziesmā. Savukārt Tatjanas Lapkovskas vadītais deju kolektīvs „Sapnis” izdejoja krievu tautas dejas.
Senatnē, sanākot kopā veciem un jauniem, lieliem un maziem, tika iets rotaļās, tāpēc iestādes bērni un skolotājas viesus aicināja apgūt latviešu tautas rotaļu „Ādamam bij septiņ’ dēli”. Pasākuma nobeigumā katram tika novēlēta jauka vasara un turpmāk saglabāt sirsnīgo sadabību, kas bagātina iestādes bērnu redzesloku ārējas pasaules norisēs.
Sirsnīgi novēlam Dienas centra „Saskarsme” senioriem baudīt jaukus mirkļus Latgales novada 17.Senioru dziesmu un deju festivālā “Saulei pretī mūžu ejot”.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Mudīte Ozola