Pirmsskolu ziņas: Pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē

08.05.2019.

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem „Pētnieciskā darbība kā līdzeklis patstāvīgai informācijas iegūšanai, izmantojot kompetenču pieejas caurviju prasmes”. Šajā mācību gadā mūsu iestādes pedagogi visās vecuma grupās sāka aprobēt  2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.716  “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” atrunātos pirmsskolas izglītības satura uzdevumus un īstenošanas principus, balstoties arī uz skola2030.lv pieejamajiem materiāliem un kursos gūtajām zināšanām. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar mūsu iestādes pedagogu pieredzi organizēt pētniecisko darbību 2.jaunākās līdz sagatavošanas vecuma grupās, izmantojot rotaļnodarbību un projektu gaitas apraksta prezentācijas un praktiskās darbības video materiālus. 
Semināra gaitā dalībniekiem tika piedāvāta iespēja patstāvīgi darboties ar akmeņiem, izdomājot un piedāvājot citiem pētnieciskās darbības aktivitātes, izmantojot piedāvātos materiālus (dažāda lieluma, faktūras, formas un krāsas akmeņi, stikla akmentiņi, krīts, keramzīts, palīgmateriāli – lupas, svari, lineāli, šķirošanas trauciņi, trauciņi ar ūdeni, plakāti, un darba kartes). Pedagogi izpaudās ļoti radoši, sniedza daudz pētnieciskās darbības ideju.
Semināra noslēgumā dalībnieki varēja apskatīt pētnieciskās darbības metodiskos materiālus – grāmatas, pētnieciskās darbības kartes un didaktiskās spēles, kā arī piedalīties diskusijā par jauno pieeju mācību procesa organizēšanā. Visi ir vienisprātis, ka jaunā pieeja ļauj bērnam kļūt patstāvīgam, ļauj brīvi izpausties, pētīt, izzināt un darboties, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Skolotājs ir virzītājs un atbilstošas (daudzveidīgas, mainīgas un pielāgotas ikviena bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām, patstāvību rosinošas) mācību vides veidotājs.
Mēs esam tikai pašā ceļa sākumā, un tāpēc ir ļoti svarīgi savstarpēji dalīties pieredzē. Liels paldies izglītības iestāžu pedagogiem par labām atsauksmēm un diskusijā izteiktajiem saviem labās prakses piemēriem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece D.Vilmane