Preses konference Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē 21.oktobrī

21.10.2013.

21.oktobrī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē (VPIP) notika preses konference, kurā pilsētas mediju pārstāvji tika informēti par izglītības jomas aktualitātēm pilsētā. Par metodiskā darba pasākumiem stāstīja VPIP Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka. Lai gan no 28.oktobra ir skolēnu rudens  brīvdienas, pedagogiem tas ir ļoti aktīvs un piesātināts darba periods. Jau tradicionāli šajā laikā pilsētā notiek Latgales angļu valodas un krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskās konferences – šogad jau 13.reizi – kurās pedagogi aktīvi dalās savā pieredzē un uzzina jaunāko savā nozarē. Jaunums šogad ir 31.oktobrī plānotā pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas pedagogu konference, kuras mērķis ir veicināt un uzlabot izglītības pēctecību. I.Sprindžuka pastāstīja arī par sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU) notiekošo darbu šī mācību gada Latgales reģiona vispārizglītojošo iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības reglamentēšanai. VPIP Veselības veicināšanas koordinētājs Ruslans Bespjatijs informēja par veselības veicināšanas pasākumiem rudens un ziemas periodā, par saslimstības monitoringu trijās vispārizglītojošās un trijās pirmsskolas izglītības iestādēs. Visas pilsētas skolas jau sākušas realizēt projektus „Skolas auglis” un „Skolas piens”, kuros piedalās 1.-9.klašu skolēni. Jau novembrī varēs uzzināt pētniecības projekta „Skolas soma” rezultātus. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pastāstīja par E-klases piedāvājumu izmantošanu pilsētas vispārizglītojošajās iestādēs. E-klases iespējas Daugavpilī izmanto jau kopš 2005.gada, bet no 2013./2014.m.g. e-klases vidē darbojas visas skolas. E-klase apvieno sevī kādreizējā skolas papīra žurnāla funkcijas ar skolēna dienasgrāmatas funkcijām, tikai ar ievērojami plašākām iespējām. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde apmaksā E-klases pakalpojumus tādā apjomā, kas ir nepieciešams skolotāju un skolas vajadzībām, kā arī skolēniem un vecākiem, lai redzētu atzīmes, kavējumus un uzvedības ierakstus analoģiski ierakstiem papīra dienasgrāmatā. Skolēni un viņu vecāki E-klasē bez maksas var redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos, lasīt skolotāja ziņojumus,  sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam un stundu tēmām, redzēt mājas darbu uzdevumus, kā arī sazināties ar skolotājiem, citiem skolēniem un vecākiem. Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja Lidija Plavinska pastāstīja par bezmaksas latviešu valodas kursiem, kuri līdz gada beigām notiek visos pilsētas mikrorajonos. Veiksmīga izrādījusies arī ideja par „Vecāku skolu”, kura VPIP telpās pulcē interesentus 2 -3 reizes mēnesī, izglītojot vecākus par jautājumiem, kas aktuāli saskarsmē ar dažādu vecumposmu bērniem. Pilsētā vecāki sākuši arī iniciatīvu, lai izveidotu savu biedrību un pārstāvētu savas intereses kā sabiedriska organizācija gan pilsētā, gan valstī. Pedagoģe – karjeras konsultante Santa Čeirāne informēja par karjeras nedēļas rezultātiem, uzsverot veiksmīgo sadarbību ar DU, augstskolu filiālēm un pilsētas profesionālās izglītības iestādēm jauniešiem paredzēto pasākumu organizēšanā.  Par projektu darba aktualitātēm pastāstīja VPIP eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode. Projektos aktīvi iesaistās gan skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes: tikko Daugavpils 12.vidusskolas pārstāvji (24 skolēni un 2 skolotāji) atgriezās no Strasbūras Eiroparlamenta apmeklējumu, kurā piedalījās kā projekta „Euroscola” uzvarētāji. No 4. līdz 8.novembrim VPIP uzņems ES Mūžizglītības programmas CEDEFOP Mācību brauciena dalībniekus no ES, bet Leonardo da Vinci projektā kā partneri vasarā nodrošinās prakses vietas jauniešiem no Itālijas. Atbildot uz jautājumiem, VPIP vadītāja M.Isupova pastāstīja par finansējumu mācību līdzekļiem 2013./2014.m.g.: no valsts budžeta tie ir Ls 8,15 vienam skolēnam, Ls 7,87 – vienam pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgajam – sešgadīgajam audzēknim, no pašvaldības budžeta – Ls 7,49 vienam skolēnam un Ls 1,00 vienam pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim.

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434