Pirmsskolu ziņas: Profesiju virpulī

20.02.2019.

Izglītības iestāde un ģimene ir pirmās institūcijas, kurās bērns mērķtiecīgi iepazīst profesiju daudzveidību, kā arī mācās izprast sevi un savas intereses.
18.februārī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes 6-7 gadus vecu bērnu grupā “Vārpiņas” ciemojās Daugavpils Universitātes biologs, vienas meitenes tētis Ainārs Pankjāns, kurš līdzi bija atnesis nelielu kukaiņu kolekciju. Bērniem bija iespēja apskatīt un iepazīt dažādu Latvijas un citu zemju kukaiņu eksemplārus, kā arī paņemt rokās dzīvus Madagaskaras prusakus un simtkājus. Bērniem bija daudz jautājumu pētniekam par kukaiņu izskatu un dzīvesveidu. Nodarbība bija pētnieciska, izzinoša un raisīja bērnos dažādas emocijas, un tie, kurus patiesi ieinteresēja A.Pankjāna stāstījums, uzzināja, kas jādara, lai kļūtu par biologu – kukaiņu pētnieku.
Taču ne visi vēlas būt biologi, tādēļ svarīgi iepazīstināt bērnus ar daudzveidīgām profesijām, tāpēc 20.februārī 6-7 gadus vecu bērnu grupās “Mazā rūķīša skoliņa” un “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” ciemojās PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikuma” Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina un pedagoģe Linda Pudāne. Bērniem tika piedāvāta nodarbība “Jauno būvnieku skoliņa”, kuras laikā ikvienam bija iespēja iepazīt būvniecības nozares profesijas, kā arī praktiski darboties ar koka konstruktoru, iejusties projektētāja lomā, zīmēt savu sapņu māju, un gūt atbildi uz jautājumu: ”Kā kļūt par būvnieku?”
Savukārt 5-6 gadus vecu bērnu grupas “Gudrās pūces skoliņa” talismans Pūcīte kopā ar grupiņas bērniem visu gadu ceļos pa dažādu profesiju labirintiem, ciemojoties bērnu vecāku darba vietās. Projekta noslēgumā taps grāmata par profesijām no bērnu skatu punkta, kurā būs fotogrāfijas un bērnu komentāri par dažādu profesiju pārstāvju ikdienu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Inese Kapteine
tālr.65428823