Projekta noslēguma vizīte Turcijā

15.05.2018.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) gatavo noslēgumam divgadīgo Erasmus+ programmas projektu “Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS” Nr.2016-1-TR01-KA201-034102), kura koordinatori ir Kirikkales pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Šī gada 6.-10.maijā notika projekta noslēguma vizīte pie koordinatora Turcijā, Kirrikales pilsētā. Uz to šoreiz devās ne tikai DPIP delegācija, bet arī projektā darbībā iesaistītās skolas (pilotskolas) – Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja un 3 izglītojamie. Meitenes – Darja, Serafima un Anastasija projekta laikā iesaistījās dažādās aktivitātēs, veidoja projekta materiālus, un tādēļ tika izraudzītas braucienam uz Turciju. Vizītes laikā tieši jauniešiem bija sagatavotas daudzas saliedēšanas aktivitātes ar Portugāles, Turcijas un Itālijas vienaudžiem, kopīga volejbola spēle, skolu un jauniešu centra apmeklējums, orientēšanās pilsētā un ekskursija uz Kapadoķiju, brīnumaino kalnu zemi.
Noslēguma vizītē katras valsts pārstāvji prezentēja projekta laikā paveikto: veiktās informatīvās kampaņas, seminārus, aktivitātes skolās, iegādāto aprīkojumu atkarību preventīvajiem pasākumiem. Tika apmeklēta gan Kirikkales provinces pašvaldība, gan vairākas skolas, jauniešu centrs, kuros bija iespēja redzēt projekta materiālus, iestudētos teatralizētos priekšnesumus, uzzināt dažādas Turcijas izglītības sistēmas īpatnības un panākumus. Tikai atklāti runājot par problēmām jauniešu vidū ar atkarību izraisošajām vielām, nodarbēm, un piedāvājot alternatīvas darbības, hobijus, sportu un veselīgu dzīvesveidu, varam cerēt uz jauniešu pareizo izvēli.
Pilotskolas izglītojamo teiktais spilgti raksturo emocijas un ieguvumus šajā braucienā. Darja: “Visinteresantāk man bija jaunatnes centrā. Tur es pamēģināju zīmēt uz ūdens, ko sauc par ebru tehniku. Sākumā es domāju, ka tas nav ļoti grūti, bet pēc tam es sapratu, ka, lai zīmētu uz ūdens, jābūt talantīgam un pacietīgam. Tā bija ļoti laba pieredze, jo man patīk zīmēt un varbūt es mācīšos zīmēt uz ūdens turpmāk. Brauciena pēdējā dienā es sapratu cik ir grūti atvadīties no tādiem labiem, gudriem, interesantiem un jautriem cilvēkiem. Mēs bijām kā liela ģimene un es mīlu katru, kas piedalījās šajā projektā. Es ceru, ka mēs vēl tiksimies un esmu pārliecināta, ka es apmeklēšu Turciju vēlreiz!”
Anastasija: “Man iepatikās ieroču un izglītības muzejs. Bet vissvarīgākais bija visu projekta dalībnieku tikšanās, kuras laikā dalībnieki no četrām valstīm prezentēja savu darbu projektā. Man bija prieks ar visiem iepazīties. Un protams, bez uzmanības nedrīkst atstāt arī draudzības spēli volejbolā, kurā visi bija uzvarētāji. Tāpat man iepatikās Turcijas tradicionālais ēdiens. Paldies Turcijas puses koordinatoram Mustafam, citiem koordinatoriem un dalībniekiem. Tās bija trīs labākās dienas manā dzīvē, es ilgošos pēc visiem ar cerību, ka kādreiz atgriezīšos Turcijā”.
Serafima: “Skolotāji no Turcijas bija sagatavojuši aktivitātes mums, lai mēs varētu iepazīties ar citiem skolēniem. Otrajā dienā mēs bijām pilsētas skolā, kur mēs apskatījām izstādi. Izstādē skolēni prezentēja savus projektus, mani ieinteresēja tēma par dārzeņu un augļu DNS izpēti. Apmeklējām mūzikas skolas koncertu vakarā. Man liekas, kas šis projekts bija ļoti interesants, tāpēc ka mēs daudz ko apskatījām, daudz runājām angļu valodā. Tā man bija ļoti laba pieredze, paldies visiem”.
Projektā vēl plānotas pēdējās darbības, kas saistītas ar projekta popularizāciju un izplatīšanu. Noslēgumā gribētos izcelt projekta partneru kopīgo ideju, ka iesāktā sadarbība jāturpina jau citā veidā vai projektā.

PAR PROJEKTU:
Projekta mērķi ir apkopot dažādu valstu pašvaldības institūciju labo praksi atkarību novēršanas, atkarību izraisošo vielu (narkotikas, alkohols, smēķēšana u.c.) izplatīšanas nepieļaušanā izglītības iestādēs un bērnu, jauniešu vidū, kā arī izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību un audzināšanas metodēm un aktivitātēm. Projekta mājaslapa: www.hugsnotdrugs.eu .
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropas Komisijai un Turcijas Nacionālajai Aģentūrai nevar uzlikt atbildību par publikācijā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo lietojumu."


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv