PROJEKTU NEDĒĻA DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLĀ

Savlaicīgi un mērķtiecīgi uzsākot gatavošanos Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, skolā noslēgusies projektu nedēļa, kuras laikā skolēni veikuši daudz interesantu projektu pasākumu ciklā „Mana Latvija”. Projektu nedēļas mērķis bija radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

Vairāk informācijas