Putras programma Daugavpils 3.vidusskolā

 23.10.2013.

Daugavpils 3.vidusskolas 2.a, 2.b., 2.c klases skolēni un klases audzinātājas gandrīz veselu mēnesi piedalījās valsts izsludinātajā „Putras programmā”. 
Skolēni klases stundās veica aptaujas par putras izmantošanu ģimenē, klases kolektīvos, noskaidrojot, kura putra ir iecienītākā. Bija izsludināts konkurss par interesantāko un garšīgāko putras recepti, tika meklētas un rastas atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar putras nozīmi cilvēku dzīvē. Tika noskaidrots, no kā gatavo putru, kāda vispār tā var būt, tika risinātas dažādas krustvārdu mīklas. Tika izpētīti arī veikalu plaukti – kādas putras un putraimi ir nopērkami, cik tie maksā, kāds ir to iepakojums.
Putras nozīme cilvēka dzīvē ir ļoti svarīga un būtiska. Lietojot putru uzturā, cilvēks ir vesels un stiprs – skolēni izdomāja interesantus vingrojumus, kustību paužu laikā tos rādīja citiem bērniem un visi kopā tos izpildīja.
Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas stundās tika veidots „Putras karalis Profesors Grauds”.
Noslēguma pasākumā Vispasaules Putras dienā katra klase sagatavoja priekšnesumu, kurā bija ietverta doma, ka putra ir svarīga cilvēka dzīves sastāvdaļa. Tie bija gan dzejoļi, gan inscenējumi, gan spēles, gan atraktīvi uzdevumi.
Skolēnu un vecāku atsauksmes bija ļoti pozitīvas, skolēni ieguva jaunas zināšanas par putras nozīmi cilvēka dzīvē. Skolēnu lieliskais darbs tika novērtēts gan ar pateicības diplomiem, gan ar putras paraudziņiem un bukletiņiem ar receptēm un spēlēm.
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
sākumskolas skolotājas
Gunta Ivanova,
Olita Ļitvinska,
Alla Laizāne