Radošo darbu konkurss „Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei”.

27.11.2018.

   Novembrī deviņu Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. - 8.klašu skolēni piedalījās radošo darbu konkursā „Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei”. Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu un skolotāju radošās un sadarbības prasmes, strādājot komandā. Konkursa uzdevumi - veicināt skolēnu dalību Latvijas simtgades svinību pasākumos un sagatavot, kā arī prezentēt noformējumu atbilstoši konkursa tēmai. Konkursā tika vērtēta noformējuma vienojošā ideja, atbilstība tēmai, noformējuma ilgtspējīga izmantošana un darba oriģinalitāte. 
   Katras skolas komanda saņēma pateicību: Krievu vidusskola – licejs par vērtīgāko emocionālo mirkļu iemūžināšanu, Daugavpils Vienības pamatskola par ilgtspējīgāko risinājumu drošas un estētiskas vides veidošanā, Daugavpils 3.vidusskola par veiksmīgāko skolas saimes iesaistīšanu, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola par izcilu Latvijas dabas materiālu izmantošanu, Daugavpils 11.pamatskola par oriģinālāko tautiskuma idejas risinājumu, Daugavpils 13.vidusskola par gaumīgu vides objekta noformējumu, Daugavpils 16.vidusskola par visveiksmīgāko vienotas idejas atspoguļojumu, Daugavpils 17.vidusskola par patriotisku vēstures mirkļu atspoguļošanu, Daugavpils 9.vidusskola par ilgtspējīgu materiālu izmantošanu.
   Pateicamies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu savas skolas estētiskās vides pilnveidošanā un novēlam, lai mums visiem daudz ticības, gribasspēka un iespēju, atverot durvis nākamajai Latvijas simtgadei!

   Skolēnu veidoto noformējumu interesantākās idejas var aplūkot http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Olimpiades/181123_5-8kl_Radoso_darbu_konkurss_Latvijas_nakamajai_simtgadei.pdf


Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķi