Raiņa lasījumi

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola  sadarbībā ar Raiņa māju – muzeju Berķenelē  aizsāk jaunu tradīciju -  nodarbību ciklu  „Lasījumi par Raini”. 

„2015.gadā Latvijā tiks atzīmēta Raiņa 150 gadu jubileja. Daugavpils pievārtē - Randenē, Berķenelē - ir pagājusi dzejnieka bērnība, bet Grīvas vācu skolā (šodien J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola) ir pavadīti četri gadi. Šķiet, ka ir pienācis īstais laiks atgādināt, varbūt no jauna iepazīties ar Raini - cilvēku, dzejnieku, sava laika izglītības ministru” – tā jaunas tradīcijas "Lasījumi par Raini" veidošanā aicina piedalīties idejas autore J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolas vēstures pētniece Iveta Vasitova.

Idejas mērķis jeb aicinājums ir  aktualizēt Raiņa nozīmi Latvijas vēstures un kultūras kontekstā.    Sniegt informāciju sabiedrībai par agrākiem un  jaunākajiem  pētījumiem,  saistītiem ar Raiņa dzīvi un daiļradi. Rosināt interesi jaunajā paaudzē pētīt, izzināt Raiņa darbus, atrodot tajos aktuālo, sev noderīgo šodien. Rast  iespēju tikties ar zinošiem un  radošiem cilvēkiem.                                                                                                                                         

Pateicoties ieinteresētībai un atsaucībai, uz pirmo tikšanos visus interesentus aicina Latvijas Universitātes  Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, literatūrzinātniece  Gundega Grīnuma.

Nodarbības notiks:

2013. gada 5.februārī  plkst. 12.30  J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā:

  • Tēma „ Rainis Kastaņjolā” (aicināti pedagogi un citi  interesenti);
  • Pieteikties līdz 1. februārim   pa tālruni  65432102  vai elektroniski ilona.bohane@inbox.lv;
  • ( Ilona Bohāne , Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes izglītības metodiķe).

2013. gada  6.februārī  plkst. 11.00   Raiņa mājā - muzejā Berķenelē:

  • Tēma „ Rainis kā lasītājs ” (aicināti pedagogi un citi  interesenti);
  • Pieteikties līdz 1. februārim   pa tālruni 29272200 vai elektroniski  berkenele@inbox.lv;
  • (Inese Bērziņa, Raiņa mājas – muzeja Berķenelē direktore).