Sagaidot Latvijas 100-gadi, skolotāji iegūs jaunu mācību līdzekli Latvijas vēsturē.

19.09.2018.

Latvijas Okupācijas muzejs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 26. septembrī aicina pilsētas un reģiona vēstures, politikas un sociālo zinību skolotājus uz projekta „Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas” prezentācijas pasākumu Daugavpils 9. vidusskolā plkst. 15:00. Seminārā ar mācību metodisko materiālu klausītājus iepazīstinās tā autore Ilze Vaivode. Būs iespēja noskatīties piecas īsfilmas par Latvijas valsts vēsturi, iedziļināties skolēniem un skolotājiem paredzētajos interaktīvajos mācību līdzekļos. Savukārt Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs vadīs lekciju un diskusiju „Latvijas vēsture – kā uz to skatās?” Pēc darba semināra skolotāji saņems tālākizglītības kursu apliecību un mācību līdzekļa eksemplāru.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Signita Gabrāne
t.65407438