Skolas atkal gaidīs savus absolventus!

16.01.2019.

Februāris tradicionāli tiek uzskatīts par puteņu mēnesi, bet ir vēl viena, gadiem nostiprinājusies, tradīcija – skolu bijušo absolventu tikšanās vakari. Šie vakari parasti notiek februāra pirmajā sestdienā, šogad tas ir 2.februāris. Tieši šajā dienā atkal skolas aicinās savus bijušos skolēnus vērt skolas durvis un kavēties atmiņās par laiku, kas bijis dažādiem notikumiem piepildīts. Un nav būtiski, vai pēc izlaiduma pagājis viens gads, pieci, desmit vai pat piecdesmit... – tikšanās iepriecina gan skolotājus, gan bijušos skolēnus.

Tikšanās laiki skolās >

 

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas

Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos

Ilona Bohāne (65432102)