Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās skolās

07.03.2019.

No šā gada pilsētas vidusskolās tiks ieviesti uzņemšanas noteikumi, kuros būs obligātā prasība – skolās 10.klase tiks atvērta, ja tajā ir vismaz 22 skolēni, kā arī vidusskolā, 10.klasē, uzņems tikai tos skolēnus, kuriem 9.klases valsts pārbaudes darbā matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā vērtējums nav zemāks par 5 ballēm un mazākumtautību skolās izglītojamo rezultāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā nav zemāks kā 46%, pie tam uzņemšanas noteikumos skolas var paaugstināt minētās prasības.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā (www.izglitiba.daugavpils.lv) šā gada 5.martā tika izveidota vietne, kurā ievietota informācija par pilsētas vidusskolās īstenotajām izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 10.klasē 2019./2020. mācību gadam. (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/190306_Uznemsanas_kartiba_10kl.pdf).

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne (65432102)