Skolotāja darbs nekad nebūs garlaicīgs!

 23.10.2013.

            

Konkursa „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2013” dalībniece, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Viktorija Jakubovska ar bērniem strādā jau piecus gadus, un viņai jau ir izveidojies savs viedoklis par darbu ar bērniem. 
Viktorija ir dzimusi Daugavpilī, pabeigusi Daugavpils Krievu ģimnāziju (tagad – Daugavpils Krievu vidusskola – licejs) un tad bija jāizvēlas nākamā profesija. Viktorija atzīst, ka pedagoģijas studijas Daugavpils Universitātē bija apzināta un personīga izvēle, kaut gan bija arī šaubu mirkļi – vai izvēle ir pareiza. Bet jau studēšanas laikā jauniete saprata – jā, pedagoģija ir tā joma, kurai viņa labprāt veltīs savu dzīvi.
Mierīga, atbildīga, labsirdīga, mērķtiecīga, neatlaidīga – tā Viktorija pati sevi raksturo un piebilst, ka šīs īpašības ir ļoti nepieciešamas darbā ar mazuļiem. Viņas „auditorija” ikdienā ir trīs – piecus gadus veci bērni, kuri ir tik dažādi: mierīgi un aktīvi, paklausīgi un kustīgi, bet viennozīmīgi – visi ir zinātkāri, vienmēr grib uzzināt kaut ko jaunu, tāpēc skolotājai ir jābūt ne vien visās jomās izglītotai, bet bieži vien arī atjautīgai. Viktorija uzskata, ka svarīgākais, lai saprastos ar bērniem, ir mīlestība. Mīlestība ir tas pamats, uz kura ir jāveido savstarpējās attiecības ar bērniem, tā palīdz pareizi saprast bērnu un saskatīt katrā bērnā personību. Viktorija smejoties atzīst, ka, lai labi saprastos ar bērniem, pašam ir jābūt mazliet bērnam: ne tikai jāmāca viņi spēlēties, bet jāspēlē kopā ar viņiem, izdzīvojot un pārdzīvojot visu kopīgi. Lai būtu interesanti audzēkņiem (un pašai!), Viktorija savās rotaļnodarbībās izmanto pārsteiguma momentus, kas atdzīvina jebkuru tēmu un spēj aizraut mazuļus, saistot viņu uzmanību.
Skolotājas darbā Viktorijai visinteresantākais šķiet tas, ka skolotājam ir jāapgūst visdažādākās zināšanas un prasmes. Viktorija ar aizrautību saka, ka skolotājam ir jābūt „visās lietās meistaram”: jāprot zīmēt un šūt, adīt, dziedāt un dejot, jābūt meistarīgam aktierim un režisoram (pie tam – vienlaicīgi)! Un kur nu vēl uzstāšanās spējas – bez tām nu nekādi nav iespējams skolotāja darbs! Un, ja tas viss ir prasmīgi izmantots, seko arī gandarījuma brīži, kas Viktorijai ir bērnu sasniegumi un viņu rezultāti.
Taujāta par grūtībām darbā, par problēmām, Viktorija mazliet skumji atzīst, ka, diemžēl, tagad bērnudārzos un skolās ar katru gadu vairāk un vairāk ir bērnu ar runas traucējumiem, kas noteikti ir jālabo, bet tam ir nepieciešamas īpašas zināšanas. Strādājot par skolotāju, slikts noskaņojums ir jāatstāj ārpus darba telpām – te jau arī noder aktiera meistarība... Bērniem nevajag just, ka skolotājam ir kādas grūtības – tā uzskata jaunā skolotāja. Problēma reizēm ir arī tas, ka pedagogiem un vecākiem ir dažādi uzskati gan par bērnu audzināšanu, gan par viņu attīstību. Viktorija smaidot saka, ka visi, pat vissarežģītākie, jautājumi tiek atrisināti pozitīvi.
Audzēkņiem pilnībā tiek veltīts viss darba laiks, bet reizēm – arī brīvie brīži, tomēr ir Viktorijai arī savs vaļasprieks – ceļošana. Jaunā skolotāja atzīst, ka viņas laimes mirkļi ir cieši saistīti ar darbu: viņa uzskata, ka cilvēks ir laimīgs tad, kad viņam ir mīļš darbs, un Viktorijai šajā ziņā ir paveicies – viņai tas ir. Skatīties desmit gadus tālā pagātnē Viktorija nevēlas – viņa dzīvo šodienā, bet rītdiena pati pateiks, kas tai nepieciešams.
Skolotāja uzskata, ka pedagoga darba priekšrocības ir tajā, ka tas sniedz iespēju būt piederīgam sabiedrībai, katrs jaunais audzēknis ļauj ieraudzīt to pašu pasauli kā no jauna. Un galvenais – skolotāja darbs nekad nebūs garlaicīgs: ja par to pedagogs neparūpēsies pats, to izdarīs bērni!
Par konkursu „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2013” Viktorija uzzināja no iestādes administrācijas un uzreiz nolēma tajā piedalīties, jo uzskata, ka vajag izmantot katru iespēju pārbaudīt sevi un sasniegt ko jaunu. Viktorijas Jakubovskas paveiktais darbs tika novērtēts – par patīkamu pārsteigumu izvērtās 2.oktobra diena, kad Starptautiskajai skolotāju dienai veltītajā svinīgajā pasākumā viņai tika pasniegta AS Swedbank dāvanu karte 100 Ls vērtībā!
Un tomēr intervijas noslēgumā Viktorija mazliet atļaujas ieskatīties nākotnē, jo novēl bērniem būt paklausīgiem, skolotājiem – pacietīgiem!

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434