Skolotāji tiek aicināti piedalīties konkursā

09.03.2018.

Žurnāla Skolas Vārds redakcija aicina skolotājus piedalīties konkursā, izvēloties sagatavot pieredzes rakstu / metodisko materiālu par vienu no tēmām:
Mana ideja klases saliedēšanai;
Mana ideja emocionālās vardarbības mazināšanai skolā / klasē;
Mana ideja interesantai audzināšanas stundai;
Mana ideja skolēnu talantu attīstībai;
Mana interesantā mācību stunda (skolotājs dalās pieredzē par konkrēti sava mācību priekšmeta pasniegšanu)..
Pieredzes un ideju rakstu aicinām sagatavot brīvā formā, izvēloties raksta garumu pēc saviem ieskatiem. Tāpat arī materiālam pēc ieskatiem varat pievienot fotogrāfijas, darba lapas, uzskates lapas, prezentācijas.
Labākie un interesantākie darbi tiks publicēti žurnālā Skolas Vārds.
Labāko un interesantāko darbu autori saņems arī balvas.
Balvu fondā ir:
3 Galactico dāvanu kartes (katra Eur 30.00 apmērā)
3 dāvanu kartes, ko varēs izmantot, iegādājoties grāmatas izdevniecības Zvaignze ABC veikalos (katra Eur 20.00 apmērā).
Rakstus sūtiet uz žurnāla redakcijas e-pastu: redakcija@skolasvards.lv ar norādi "Konkurss".
Jūsu rakstus gaidīsim līdz 15.martam!
Labāko darbu autorus paziņosim žurnāla Skolas Vārds 22.marta numurā!

Žurnāla "Skolas Vārds" redakcija
Tel.: 26002264
E-pasts: redakcija@skolasvards.lv
www.skolasvards.lv
Twitter: @SkolasVards