Skolu ziņas: Veiksmīgi noslēdzies Nacionālais eTwinning projekts „Es – putnu draugs!”

11.03.2019.

No 2019.gada 28.februāra līdz 1.martam "Semara H Hotel Lielupe", Jūrmalā, notika ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Mentoringa programma un projektu veidošana “eTwinning Skola” titula skolām, 2.daļa”, kurā Daugavpili pārstāvēja Daugavpils 16.vidusskolas pedagogi Karīna Gomola (mentorējamais) un Svetlana Rudjko (mentors), kā arī skolas vadības pārstāve Regīna Urbanoviča. Šāda veida apmācību semināri ir ļoti svarīgi, ņemot vērā gaidāmo izglītības reformu, kurā ir izvirzīti galvenie pamatizgtītības un vidējās izglītības kvalitātes kritēriji.
Pirmajā dienā tika aizstāvēti izveidotie nacionālie projekti – prezentēti trīs nacionālie projekti no 9 Latvijas pilsētām. Valsts aģentūras vadība novērtēja projektus ļoti augstā līmenī un ieteica tos turpināt, iesaistot ārvalstu partnerus.
Sākumskolas skolotāja Karīna Gomola ar kolēģi no Jaunjelgavas Aniku Vaivadi prezentēja savu projektu “Es – putnu draugs”, kurš tika īstenots ar mentoru Svetlanas Rudjko un Ineses Ermansones palīdzību. Projekta autores stāstīja par savu izstrādāto darbu, kuru realizēja 4 mēnešu laikā. Sadarbība notika augstā līmenī (tiešsaites tikšanās – mācību stunda ar ornitologu no Rīgas, Skype, WatsApp, divu skolu tikšanās gan skolotājiem, gan skolēniem Jēkabpils Meža parkā, kur notika pasākums – braukšana ar ragavām no augstākā Jēkabpils kalna, komunikācija un spēles, kas iepazīstināja un apvienoja projekta dalībniekus). Ciešas sadarbības rezultātā projekta mērķis ir veiksmīgi sasniegts – izveidota kopīga grāmata „Pasakas par putniem”, kuru autori prezentēja gan drukātā, gan elektroniskā veidā (izveidota programmā Adobe Flash player). Skolotājas guva pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto darbu. Šis projekts ļoti labi sasaistījās gandrīz ar visiem mācību priekšmetiem. Skolēniem tas ļoti patika, un viņi ar prieku iesaistījās visās aktivitātēs.
Otrajā dienā semināra dalībnieki strādāja darba grupās:
•    Mentoringa izvērtēšana;
•    Ieguvumi no dalības eTwinning, jauno skolotāju iesaiste eTwinning;
•    Skolas vadības atbalsts eTwinning projektu plašākai ieviešanai skolā;
•    eTwinning projektu plašāka ieviešana skolās – pasākumu plānošana skolu komandās. Skolu ideju prezentēšana;
•    VIAA – finansējuma piesaiste un starpskolu sadarbības organizēšana, izmantojot eTwinning projektus.
Jāatzīmē arī tas, ka pasākuma galvenā tēma bija ideja par etwinning projektu nozīmi izglītības procesā un valdības plāniem tos iekļaut jaunajos izglītības standartos. Tādējādi ir pienācis laiks, lai katrs skolotājs apgūtu eTwinning projektu veidošanas un līdzdalības principus, kā arī lai skolas administrācija sniegtu viņiem pilnīgu atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 16.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā R.Urbanoviča un skolotājas K.Gomola, S.Rudjko